ads
menu

İçişleri Kamu Mini Tarifesi

Tarife Bilgisi

Ayda sadece 19,82 TL’ye her yöne 250 DK, grup içi 5400 DK, her yöne 250 SMS ve 250 MB cepten internet keyfi!

Ücretlendirme


İçişleri Bakanlığı çalışanlarına özel
İçişleri Kamu Mini Tarifesi

İndirimli Tarife Ücreti* 19,82 TL
Tarife Ücreti** 26,42 TL
Aylık Ücretsiz Yurt İçi Her Yöne Konuşma 250 Dk
Aylık Ücretsiz Yurt İçi Grup İçi Konuşma*** 5400 Dk
Aylık Ücretsiz Yurt İçi Her Yöne SMS 250 SMS
Aylık Ücretsiz Yurt İçi Cepten İnternet 250 MB
 Ücretsiz Konuşma Süresi Bitiminde Yurt İçi Her Yöne Konuşma 39,64 Kr/DK
SMS  39,64 Kr/DK
MMS   1,25 TL/MMS
Ücretsiz Cepten İnternet Kullanımı Bitiminde Yurt İçinde  0,006402 Krş/KB

(*)İndirimli tarife ücreti, her yıl Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan Ağustos ayı TÜFE oranında güncellenecektir. İndirimli tarife ücreti, tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup, ilk 60 gün içinde 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için, 12 fatura dönemi boyunca geçerlidir. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren yeni taahhüt vermemiş müşteriler için taahhütsüz tarife ücreti geçerli olacaktır.

(**) Tarife ücreti tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturalı ve faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla kaydolup taahhüt vermeyen müşterilerimiz için geçerlidir. Söz konusu tarife ücreti, her yıl Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan Ağustos ayı TÜFE oranında güncellenecektir.  

(***) Tarife kapsamındaki grup içi konuşma süreleri, yurt içi olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Mini, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Maksi ve Kamu Mega Tarifeleri yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır.

Yurt içinde TT Mobil hatlarınızdan yaptığınız 500 TT Mobil Müşteri Hizmetleri aramaları yurt içi ücretlendirmesi ilk 30 saniye ücretsiz, sonrasında 70 Kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Detaylar

Kimler Faydalanabilir?

 • Tarife değiştirmek isteyen müşteri İçişleri Bakanlığı Protokol Tarifesi’nde ise kimlik ibrazına gerek olmaksızın SMS ve Müşteri Hizmetleri aracılığıyla tarife değişikliği yapılabilir, ancak diğer tarifelerdeki müşterilerin tarife değişiklikleri İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kurum kimliği ibrazı sebebiyle bayilerimiz aracılığıyla yapılmaktadır. Bağlı kurumların detaylı listesi aşağıda belirtilmektedir.
 • SMS ile geçiş yapılabilmesi için ICISLERI MINI yazılarak 5555 kısa koduna ücretsiz SMS gönderilmesi gereklidir.
 • İçişleri Bakanlığı emeklileri, İçişleri Bakanlığı çalışanları  ve referans oldukları yakınları, İçişleri Bakanlığına özel tarife, paket ve cihaz kampanyalarından İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı kurum kimliğini ve statüsünü belgelemek kaydıyla faydalanabilmektedir. 
 • Numara taşıma, yeni hat tesisi ve TT Mobil, Taraftar, TTNET ve diğer işbirliği faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla tarifelere kayıt olmak isteyen müşterilerimizin TT Mobil bayilerine giderek nüfus cüzdanı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı kimliği ibraz etmeleri ve geçiş formu doldurmaları gerekmektedir. (Adlarına kayıtlı son 2 aya ait sabit faturalarını ibraz etmeleri gerekmemektedir.) 
 • İçişleri Bakanlığı tarifelerinden geçiş yapmak isteyen müşterilerimiz ise TT Mobil bayileri, TT Mobil Müşteri Hizmetleri ve yukarıda belirtilen kısa kodları kullanarak SMS aracılığıyla geçiş yapabilirler. Diğer faturalı TT Mobil tarifelerinden geçiş yapabilmek için yine kurum kimliği ibrazı gerektiğinden TT Mobil bayilerine başvurulmalıdır. 
 • İçişleri Bakanlığı çalışanları en fazla 3 kişiye referans olabilir, öncesinde başka bir kamu çalışanının referansı ile herhangi bir kamu tarifesinden yararlanmış müşteriler kurum çalışanı olsalar dahi referansla kayıt oldukları hatları üzerinden diğer müşterilere referans olamazlar. Referans detayları için Tıklayın
 • İçişleri Bakanlığı Tarifeleri'ne mensup müşteriler kendi adlarına 7 hat alabilirler.
 • İçişleri Bakanlığı bağlı kurumlar listesi:
  • 81 İl Valilik, Kaymakamlık ve Özel İdare
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  • Araştırma ve Etütler Merkezi
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  • Dernekler Dairesi Başkanlığı
  • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Başkanlığı
  • Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • Genel Sekreterlik
  • Hukuk Müşavirliği
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
  • İller İdaresi Genel Müdürlüğü
  • KİHBİ Daire Başkanlığı
  • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
  • Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  • Personel Genel Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  • Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Güvenlik Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  • Sınır Yönetimi BürosuTarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

  Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

  • Tarifeye yalnızca İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı çalışan kimliğiyle veya İçişleri Bakanlığı Tarifelerine kayıtlı müşterilerin referansıyla kayıt olunabilir. 
  • Tarife, yeni hat tesisi, numara taşıma, TT Mobil/GPO faturalı ve faturasız tarifelerinden geçişe açık olacaktır.
  • Tarifeye faturalı İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Midi, Kamu Maksi  ve Kamu Mega Tarifelerin’den direkt geçiş yapılabilir.
  • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yapan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, söz konusu fatura döneminde 15 günden fazla kullanım yapıldığı takdirde ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde ise ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.
  • Tarife kapsamında sunulan yurt içi veri kullanım hizmeti sadece WAP APN ve internet APN üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. Tarife kapsamında sunulan cepten internet kullanım hakkını aşan yurt içi cepten internet kullanımları 0,00583 Kr/KB üzerinden ücretlendirilir. TT Mobil, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin tarife kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.Bir fatura dönemi içerisinde tarife kapsamında internet paket aşım ücreti olarak maksimum 49 TL ücret yansıtılacak, bu ücrete ulaşan müşterilerin internet erişimi fatura dönemi sonuna kadar durdurulacak ve ek ücretlendirme yapılmayacaktır.
  • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve TT Mobil ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Söz konusu ücretsiz dakikalar, KKTC ve yurt dışı kullanımları kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme dakika başına 36,10 kuruştur. Tarife kapsamında sunulan grup içi 5400 dakika, yurt içi olmak şartıyla İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Mini, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Maksi ve Kamu Mega Tarifeleri yönlerine yapılacak aramaları kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki grup içi dakikalar tükendiğinde kullanımlar her yöne dakikalardan düşer, her yöne dakikalar da tükendiğinde ücretlendirme dakika başına 36,10 kuruştur.
  • Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS’ler, yurt dışı ve KKTC kullanımlarını ve WAP üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan numaralara yapılan gönderimleri, 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri ve web üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini de kapsamaktadır. Tarife kapsamındaki her yöne SMS'ler tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 36,11 kuruştur.
  • Başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yapıldığı takdirde, tarifeler kapsamındaki dakikalar, SMS’ler ve internet hakkı silinecektir.
  • Tarife kapsamında sunulan ve bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan haklar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Tarife kapsamındaki haklar devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
  • Tüm fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
  • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
  • Tarifenizde internet ya da internet paketiniz yoksa cepten internet kullanım ücretleri için linkini tıklayınız.

  Taahhüt Detayları

  • İçişleri Kamu Mini Tarifesi’nin aylık ücreti, 6 Kasım 2017 itibarıyla 26,42 TL olarak güncellenmiştir. Mobil tarifeye taahhüt vermiş ve taahhütleri devam eden müşterilerimiz taahhüt süreleri boyunca bu artıştan etkilenmeyecek olup, 6 Kasım tarihi sonrasında taahhütlerini yenileyecek olan müşterilerimizin indirimli aylık ücretleri 19,82 TL olacaktır.
  • 6 Kasım 2017 itibari ile mobil tarifenin şebeke içi, sabit hatlar ve diğer operatörler yönüne aşım ücreti  39,64 kr/dk, sms aşım ücreti 39,64 kr/adet, cepte internet aşım ücreti de  0,006402 kr/kb olarak güncellenecektir.
  • Tarifeye kaydolan müşteriler, tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla 12 fatura dönemi boyunca Şirketimizce sunulmakta olan faturalı tarifelerde kalacaklarına dair taahhütte bulunabileceklerdir. Taahhüt kapsamındaki aylık indirimli tarife ücreti müşterinin taahhüt verdiği fatura dönemi itibariyle verilmeye başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır.
  • SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ yazıp 5555’e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir.
  • Tarifenin aylık ücreti 26,42 TL'dir. Tarifeye SMS ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla taahhüt veren müşteriler için tarifenin aylık ücreti 12 fatura dönemi boyunca 19,82 TL olacaktır. İndirimli tarife ücreti, her yıl Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre açıklanan Ağustos ayı TÜFE oranında güncellenecektir.
  • Tarifeler kapsamında 12 ay TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren müşteriler için, 12 fatura döneminin bitiminden itibaren güncel taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır. Ancak, yeniden taahhüt vermek isteyen müşteriler SMS aracılığıyla taahhüt verip tekrar 12 fatura dönemi boyunca ilgili dönemde geçerli olan indirimli tarife ücretinden yararlanabilecektir. 
  • 12 fatura dönemi boyunca tarifede kalacağına dair taahhüt verip, ilk 12 fatura dönemi içerisinde hat iptali yapan, hattın iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan ve şirketimizce sunulmakta olan faturasız tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına toplam yararlandığı indirim tutarı ile taahhüdü sonlandırdığınız an itibariyle kalan ay kadar indirimli tarife ücreti arasında daha düşük olan tutar yansıtılacaktır. Taahhüde uyulmazsa yararlanılan toplam indirim ile kalan ay ücretler toplamından müşteri lehine olanı yansıtılır.
  • Tarifeye taahhüt verip sonrasında Şirketimiz faturalı tarifelerine geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; ancak tarifeler kapsamında taahhüt karşılığı sunulmakta olan aylık ücret indirimleri devam etmeyecektir.
  • Tarifeye taahhüt verip 12 fatura döneminden sonra hatlarını iptal etmeleri/iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, TT Mobil/GPO faturasız tarifelerine geçiş yapmaları durumunda müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır.
  • Tarifelerin herhangi birinde 12 fatura dönemi boyunca kalma taahhüdünde bulunan müşterilerimiz 12 fatura dönemi bitmeden İçişleri Bakanlığı VPN1, İçişleri Bakanlığı Özel, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Kamu Midi, İçişleri Kamu Maksi, İçişleri Kamu Mega, Kamu Midi, Kamu Maksi  ve Kamu Mega Tarifelerine geçiş yaptıkları durumda; indirimli taahhütlü ücretlerden yararlanılmak istenirse geçiş yapılan tarifede tekrar 12 fatura dönemi için taahhüt verilmesi gerekmektedir, bir önceki taahhüde ait indirim geçiş yapılan yeni tarifede devam etmez. 12 fatura dönemi boyunca TT Mobil'in faturalı tarifelerinde kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerin taahhüt sürelerinin bitmesinin ardından tekrar taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz güncel tarife ücretleri geçerli olacaktır.
  • 15 Mart 2018 itibarıyla, 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2TL SMS ücreti alınmaktadır.

  Kalan Kullanım Hakkı Sorgulama

  Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES yazıp, kalan SMS adedinizi SMS yazıp, kalan cepten internet hakkınızı ise INTERNET yazıp 5555 'e ücretsiz SMS göndererek öğrenebilirsiniz. Tarife dahilindeki kullanım haklarının %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu servis Ses ve SMS kullanımları için 6 saat, internet kullanımları için 12 saat öncesinin bilgilerini içerir.

  Ücretlendirme Periyodu

  Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

  444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

  • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
  • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.