ads
menu
Avea Medya Merkezi
Avea Her Yerde Kazandırır
Avea Konserleri
Avea Müzik
Avea Labs
Avea İş Ortağı

Süper Esnaf Tarifesi

Süper Esnaf Tarifesi , Esnafın Tüm İhtiyacını Tek Pakette Çözüyor!

Tarife Bilgisi

Süper Esnaf tarifesi, müşterilerimizin tüm iletişim ihtiyaçlarını tek pakette çözüyor!

 • Uygun Fiyatlı Komple İletişim Paketi 
 • Dolu dolu İnternet
 • Avealı Esnaflarla Limitsiz Konuşma

Ücretlendirme

T ARİFE

TARİFE İÇERİĞİ     Taahhütsüz Aylık Ücret Taahhütlü Aylık Ücret*  
Kontrollü Süper Esnaf Tarifesi  Her Yöne 1000 Dakika Her Yöne 1000 SMS  2 GB İnternet   40 TL 32 TL
Avea Esnaflarla Limitsiz Konuşma
TARİFE Kontrollü Süper Esnaf Tarifesi
TARİFE İÇERİĞİ Her Yöne 1000 Dakika Avea Esnaflarla Limitsiz Konuşma
Her Yöne 1000 SMS
2 GB İnternet
Taahhütsüz Aylık Ücret 40 TL
Taahhütlü Aylık Ücret* 32 TL

* Belirtilen indirimli fiyat, Süper Esnaf tarifesine numara taşıma ya da yeni hat aktivasyonu ile gelerek, tarifeye 12 ay taahhüt veren bireysel ve kurumsal aboneler için geçerlidir.

* * Avealı Esnaflarla Limitsiz Konuşma, Esnaf tarifeleri, Kontrollü Esnaf tarifeleri, Esnaf Dostu tarifeler, Kontrollü Esnaf Dostu tarifeler ve Esnaf Menü tarifeleri arasında yapılan görüşmeler için geçerlidir.

Süper Esnaf Tarifesi ile hangi kampanyadan faydalanabilirsiniz?

 

Esnaf ve Esnaf Dostu Tarifeler İndirim Kampanyası ve Detayları için tıklayınız.

 

Tüm Ücretlendirme Detayları

Taahhütlü fiyatlar, tarifeye numara taşıma veya yeni aktivasyon yoluyla Esnaf ve Uzman Tarifeleri İndirim Kampanyası’ndan yararlanarak kaydolup 12 fatura dönemi  boyunca tarifede veya kampanya kurgusu kapsamındaki daha yüksek ücretli bir tarifede kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli fiyattır. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır.

Yurt içinde Avea hatlarınızdan yaptığınız 500 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakik hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.

Tarife ve ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan görüşme süreleri; yarışma servisleri, sohbet hatları, Avea Müşteri Hizmetleri, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır.

Tarifeden yararlanacak aboneler; tarife kapsamında bulunan SMS içeriğini aştıkları durumda, SMS kullanımları için yurtiçi her yöne SMS 60 Kr/SMS ile ücretlendirilecektir. Tarifenin her yöne dakika içeriğinin aşımı durumunda yurt içi her yöne konuşma 60 Kr/dk ile ücretlendirilecektir.

Tarife kapsamında yaptığınız konuşmaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. Ek paketler kapsamında hattınıza tanımlanan internet kullanım haklarınız kapsamında yaptığınız internet kullanımları için ücretlendirme periyodu Byte’tır.

Detaylar

Hemen Tarifeye Geçin

Super Esnaf yazıp 5555’e göndererek, Avea bayilerine gelerek veya 500 Avea Müşteri Hizmetleri aracılığı ile SUPER ESNAF tarifesine geçiş yapabilirsiniz.

Taahhüt Detayları

Taahhüt detayları için lütfen tıklayınız

15 Mart 2018 itibarıyla, 5555'e SMS göndererek taahhüt veren müşterilerimizin gönderdikleri taahhüt Onay SMS'leri için 2TL SMS ücreti alınmaktadır.

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

 • Tarifeye, numara taşıma ve yeni hat tesisi yoluyla yapılacak kayıtlar Avea bayileri aracılığıyla, tarife değişikliği ile yapılacak kayıtlar ise Avea bayileri ve Avea Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılabilecektir.
 • Tarife kapsamında sunulan grup içi limitsiz konuşma; Esnaf Dostu Tarifeleri, Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri, Esnaf Dostu Menü Tarifeleri, Esnaf Dostu Tarifeleri ve Kontrollü Esnaf Dostu Tarifeleri arasında yapılan görüşmeleri kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar, yurtiçi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler ve Avea ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız ve faturalı tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Tarife değişikliği yapıldığında eski tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık ücretinin tamamı, 15 günden az kullanım yapıldığında tarife faydalarının tamamı bittiyse tam, bitmediyse aylık ücretin gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Geçiş yapılan yeni tarifede ise yine tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakika kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • Tarife; yeni aktivasyon veya numara taşıma ile tarifeye dahil olan aboneler ile, mevcut müşterilerimizin tarife geçişine açık olacaktır. Numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile gelerek tarifeye kayıt olmak isteyen bireysel abonelerin ; Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar kapsamına girmesi gerekmektedir.
 • Tarifeye referans ile kayıt: Vergi levhası ya da meslek belgesi olmayan bireysel müşterilerimiz; Esnaf veya Esnaf Dostu Tarifelerinde yer alan bir aboneyi referans göstererek, numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile Süper Esnaf tarifesine kayıt olabilecektir. Referans Kurgusu ile yapılacak geçişlerde aboneden Referans Başvuru Formu ve sabit fatura alınmalıdır.
 • Başka bir abonenin referans olması yoluyla gerçekleşen Süper Esnaf Tarife aktivasyonlarında, referans olan kişi dilediği zaman referans olmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, referans göstererek tarifeye gelen abone, yeni bir refarans abone bulmakla yükümlüdür. 3 gün içerisinde uygun referans bulamayan ya da başka bir bireysel tarifeye geçiş yapmayan aboneler, otomatik olarak bireysel faturalı Hepsibir tarifesine geçirilecektir.
 • Tarifedeki müşterilerimiz bireysel/kurumsal faturalı ya da faturasız müşterilere sunulmakta olan diğer konuşma, mesajlaşma ve cepten internet paketlerini satın alınamayacak, sadece tarifeye özel sunulan ek SMS, internet ve dakika paketlerini satın alabileceklerdir.
 • Şirketimiz tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, hattın sahibi olan aboneye SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hat Avea tarafından görüşmeye kapatılabilecek, bu hattın tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir. Tarifeye kayıtlı hatlar FCT cihazları ile kullanıldığı takdirde, Şirketimizin ilgili hattı görüşmeye kapatma hakkı saklı kalmak kaydıyla, cihazın kullanıldığı hattın sahibi olan abonenin faturasına 500 TL tutarında cezai bedel yansıtılacaktır.
 • Belirtilen tüm ücretlere KDV, ÖİV dahildir. Dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir.
 • Tarife kapsamında numara taşıma, yeni hat tesisi, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yapan müşterilerimiz adına düzenlenecek ilk faturalara, ilgili döneme ait tarife aylık ücretinin tarifeden yararlanılan gün ile orantılı kısmı yansıtılacaktır. Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.

Ek Paketle İlgili Detaylar

 • Her yöne 100 SMS paketi ayda 5 TL’ye, 100 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, her yöne 50 SMS+ 50 MB internet paketi ayda 5 TL’ye, Her yöne 5000 SMS paketi ayda 11 TL’ye ve 1 GB İnternet paketi ayda 11 TL’ye sunulmaktadır.
 • Tarifeye geçiş yapan aboneler için ek paketlere kayıt, Avea Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla yapılabilecektir.
 • Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan dakika, SMS ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecek, bir sonraki aya devretmeyecektir. Sunulan ücretsiz veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
 • İnternet paketleri kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
 • Paket kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir, yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde kullanılamaz. Paket kapsamındaki SMS’ler ile 444’lü numaralar ve 1XY yapısındaki kısa numaralara doğru gönderim yapılabilir.
 • Tarifeye özel sunulan ek paketler, her fatura döneminde otomatik olarak yenilenecek, abonelerimiz dilediği zaman Avea Müşteri Hizmetleri ve SMS kanalı aracılığıyla ek paketlerini iptal edebilecektir.
 • Belirtilen ücretlere KDV, ÖİV dahildir.

Kalan Kullanım Hakkını Sorgulama

 • Tarife kapsamında kalan kullanımlar için KALAN yazıp 5555’e SMS gönderilmesi yeterlidir. Bu servis, 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • Kalan kullanım sorgulama tabında yer alan aşağıdaki bilgiyi de çıkartabiliriz bu durumda.
 • Tarife kapsamında kalan dakikalar için SES, kalan SMS hakları için SMS ve cepte internet hakkı için INTERNET yazıp 5555’e SMS gönderebilir veya Mobile Online İşlemler’i ziyaret edebilirsiniz.. Bu servis 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.
 • İnternet, Ses ve SMS kullanım haklarının her biri için %80'i ve %100'ü kullanıldığında sistemden SMS ile otomatik olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler 2 saat öncesinin kullanım bilgilerini içerir.

  Otomatik bilgilendirme SMS’lerini almak istemezseniz “IPTAL KMSH” yazıp 5555’e gönderebilirsiniz.İptal ettiğiniz bilgilendirme SMS’lerini tekrardan almak isterseniz “KMSH” yazıp 5555’e gönderebilirsiniz. Belirtilen değişiklikleri online işlemler merkezi ve müşteri hizmetleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretlendirme Periyodu

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

444'lü Aramalar ve Müşteri Hizmetleri Aramaları

 • 444 ile başlayan numaraların ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
 • Müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirilme bilgisi için burayı tıklayınız.
32 TL / Ay

Avealı Esnaflarla SINIRSIZ!

 • Her YöneKonuşma
  1000 Dk
 • Her YöneMesajlaşma
  1000 SMS
 • İnternet
  2 GB