Esnaf Menü

Esnafa Seçme Özgürlüğü Avea’da!

Esnaf Menü

Tarife Bilgisi

Esnaf Menü'nün 5000 dk ve 5000 SMS + Limitsiz İnternet paketleri ile çok daha az ödeyerek, tüm iletişim ihtiyaçlarınızı karşılarsınız.* Belirtilen fiyatlar; numara taşıma veya yeni hat aktivasyonu ile tarifeye gelerek 60 gün içinde Esnafa Fırsat Kampanyası’ndan faydalanan aboneler için 12 ay boyunca geçerlidir.


** 2 GB sonrası kullanımlarda, internet erişim hızı 128 Kbps’e düşer.


Esnaflar, İş ve Meslek sahipleri,  Esnaf Menü’deki çok avantajlı paketlerle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor!


 • Esnaf Menü’de tam ihtiyacınıza göre paketler var!
 • Dilediğiniz tarifeyi yaratma özgürlüğü sizin!
 • Hangi paketi seçerseniz seçin, Avealı tüm İşletmelerle sınırsız konuşun! İşbirliği içinde olduğunuz  herkesle özgürce iletişim kurun!*
 • Konuşma paketlerinin tümünde yer alan dakikalarla yurtdışını da ücretsiz arayabilirsiniz.**

Esnaf  Menü Kurgusu ile  5 farklı ses paketinden birini  ve  2  farklı SMS ve  data kullanım hakkı içeren  paketten dilediğinizi seçebilirsiniz.* Tarifeden  yararlanan aboneler, tarifeye kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, AVEA tarafından sunulan Avealı Şirketlerle Sınırsız Konuşma Kampanyası 'ndan başvuru olmaksızın faydalanacaklardır. Kampanyaya katılım müteakiben, kampanyaya kayıt olan aboneler Avea Kurumsal Faturalı ses hattı sahibi tüm abonelerle, ek ücret ödemeden yurt içindeyken sınırsız görüşme yapabileceklerdir.


** Konuşma paketlerinde yer alan dakikalar Avusturya, İspanya, İsveç, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, Macaristan, Almanya, İtalya ve İngiltere'deki sabit hat yönlerine de geçerlidir.

Ücretlendirme

Paket Adı İçerik Taahhütlü Aylık Ücret (*) Taahhütsüz Aylık Ücret (**)
Esnaf Menü 600 dakika Heryöne 600 Dakika
Avealı Kurumsallarla Sınırsız***
22 TL 30 TL
Esnaf Menü 1200 dakika Heryöne 1200 Dakika
Avealı Kurumsallarla Sınırsız***
29 TL 40 TL
Esnaf Menü 2400 dakika
Heryöne 2400 Dakika
Avealı Kurumsallarla Sınırsız***
39 TL 55 TL
Esnaf Menü 3600 dakika Heryöne 3600 Dakika
Avealı Kurumsallarla Sınırsız***
49 TL 70 TL
Esnaf Menü 5000 dakika Heryöne 5000 Dakika Avealı Kurumsallarla Sınırsız*** 59 TL  85 TL 
100 SMS + 1 GB Paketi 100 SMS + 1 GB İnternet 11 TL 15 TL
Limitsiz İnternet + 5000 SMS Paketi 5000 SMS + Limitsiz İnternet 20 TL
30 TL
Ücretsiz Süreler Bittikten Sonra
Yurtiçinde Her Yöne
43,89 Kr/Dk 

Paketlerden ve Kampanyadan Faydalanmak için Anahtar Kelimeyi 3763’e  (ESNF) ücretsiz gönderin!

 • Ses Paketlerine taahhüt vermek için --> SOZSES yaz 3763’e gönder!

 • 100SMS+1 GB Data paketini almak için --> SMSDATA yaz 3763’e gönder!

 • 5000 SMS + Limitsiz İnternet paketini almak için --> BUYUKPAKET yaz 3763’e gönder!

Tüm ücretlendirme detayları

(*) Taahhütlü fiyatlar, tarifeye numara taşıma veya yeni aktivasyon yoluyla Esnafa Fırsat Kampanyası’ndan yararlanarak  kaydolup 12 fatura dönemi  boyunca  Esnaf Menü Kurgusu’nda kalacaklarına ve tarife kapsamındaki daha düşük ücretli bir pakete geçmeyeceklerine dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için 12 fatura dönemi boyunca geçerli fiyattır. 12 fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır.


(**) Tarife değişikliği ile tarifeden yararlanan müşterilerimiz  için taahhütsüz aylık ücret geçerli olacaktır.


444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi tarifedeki her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkından düşer. 550 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları, 1. dakikada sonlanması halinde 41,5 kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına 45 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.


Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.


Esnaf Menü tarifesinden yararlanacak aboneler; kurgu kapsamında bulunan SMS ve data sunan paketi satın almadıkları durumda, yurtiçi her yöne SMS 33.25 Kr/SMS ile ücretlendirilecektir. SMS ve data sunan paketin alınmaması durumunda, yurt içi veri ücreti kullanımı da (WAP APN ve İnternet APN) kullanım miktarına göre (0-1 MB 4 TL, 1-10 MB 15 TL, 10-50 MB 15 TL+1 TL/MB, 50 MB+ 55 TL+0,5 TL/MB ) yansıtılacaktır. Ses paket aşımı durumunda konuşma yurt içi heryöne 43.89 Kr/dk ile ücretlendirilecektir. SMS ve Data paketi alan abonelerin, veri kullanımı yapması durumunda ücretlendirme 0,05 TL/MB üzerinden yapılacaktır 


Faturalı hattan faturasız hatta geçiş, diğer operatörlere numara taşıma ve hat iptali yapılması durumunda çıkan son faturaya ise tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır. Faturasız hatta geçiş durumunda 20 TL’lik ücret bir defaya mahsus olarak yansıtılacakır.

30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yurt içi her yöne görüşme ücreti 43,89 Kr/dk olarak güncellenecektir.

Detaylar

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları
 • Esnaf  Menü Kurgusu ile  müşterilerimize 5 farklı ses paketi ile 2  farklı SMS ve data kullanım hakkı içeren bir paket  sunulacaktır. Tarifeye kayıt icin, tarife kapsamındaki ses paketlerinden birinin seçilmesi gerekmektedir.
 • Esnaf  Menü Kurgusu ; yeni aktivasyon ve numara taşıma  ile tarifeye dahil olan aboneler ile, mevcut müşterilerimizin tarife geçişlerine   açıktır. Numara taşıma yolu ile  tarifeye kayıt olmak isteyen bireysel abonelerin* ;  Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar  kapsamına girmesi  gerekmektedir.
 • Esnaf  Menü Kurgusu  bulunan müşterilerimiz her bir paket grubundan en fazla bir tane satın alabilecektir. Örneğin bir müşteri bir hattına birden fazla dakika paketi satın alamayacaktır.
 • Esnaf Menü Kurgusu’nda olan müşterilerimiz “100 SMS + 1 GB” paketi veya “ “5000 SMS+ Limitsiz İnternet” paketini alabilecek ve Avea tarafından kurumsal/bireysel müşterilerimize sunulan diğer SMS, Dakika ve Data paketlerinden yararlanamayacaktır. Pakete ilişkin detaylar Paket Detayları kısmında belirtilmiştir.
 • Tarife kapsamında sunulan ses paketlerindeki dakikalar,  yurtiçi HerYöne ve Avusturya, İspanya, İsveç, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, Macaristan, Almanya, İtalya, İngiltere sabit hatlar yönüne geçerli  olmakla beraber  şirket içi limitsiz görüşme de ses paketlerine dahildir. Tarifeden faydalananlar, tarifeye kaydın ardından otomatik olarak Avea’lı Kurumsallarla Sınırsız Konuşma Kampanyası’ndan faydalanacaklardır. Kampanya kapsamında Kurumsal   faturalı ses hattı sahibi Avealılarla yurt içinde ücretsiz olarak  limitsiz görüşme yapabileceklerdir.
Paket Adı Taahhütlü Ücret Taahhütsüz Ücret Hediye Dakika Ücretsiz Süreler
Bittikten Sonra
Yurtiçi Heryöne
SMS ve Data
Esnaf 600 22 TL 30 TL Heryöne 600 dk
Şirket içi limitsiz
43,89 Kr / Dk 33,25 Krş / SMS

0 - 1 MB: 4 TL
1 - 10 MB: 15 TL
10 - 50 MB: 15 TL + 1 TL / MB
50 MB+ : 55 TL + 0,5 TL / MB
Esnaf 1200 29 TL 40 TL Heryöne 1200 dk
Şirket içi limitsiz
 Esnaf 2400 39 TL 55 TL Heryöne 2400 dk
Şirket içi limitsiz
 Esnaf 3600 49 TL 70 TL Heryöne 3600 dk
Şirket içi limitsiz
Esnaf 5000 59 TL 85 TL Heryöne 5000 dk Şirket içi limitsiz
 • Paketler  kapsamında sunulan ücretsiz dakikalar  bilgi ve danışma numaralarına,  özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılan aramaları, faks, data, WAP yurtdışı mobil  hatlar ve paket kapsamı dışındaki ülkeler yönüne yapılan sabit hat aramalarını kapsamamaktadır. Tarife kapsamında sunulan ücretsiz SMS'ler sadece yurt içi gönderiler için geçerlidir. Yurt dışı, KKTC, katma değerli servis ve özel servis numara gönderilerinde ve web üzerinden gönderilerde kullanılamaz. Tarife kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır.
 • AVEA tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca,  tarifeye kayıtlı hatların ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde, SMS veya arama yoluyla bilgi verildikten sonra, ilgili hatlar AVEA tarafından görüşmeye kapatılabilecek, ara ödeme talep  edilebilecek,  ilgili hatların tarifesi değiştirilebilecek veya abonelik sözleşmesi feshedilebilecektir.
 • Tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla veya  kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması halinde ilgili hat, Avea tarafından görüşmeye kapatılabilir, tarifesi değiştirilebilir veya abonelik sözleşmesi feshedilebilir. Tarife’ye kaydedilen hatlardan  FCT ya da benzer cihazlarla kullanılan hatlar için, düzenlenecek  bir sonraki  dönem faturasına hat başına 500,00 TL ceza tutarı yansıtılacaktır.
 • Esnaf Menü için geçerli olan sabit hatlarla limitsiz görüşme sunan paket; Esnaf Menü Heryöne paketlerinin   alınması koşuluyla  alınabilecektir.
 • 29.01.2013 tarihinden itibaren Esnaf Menü Sabit Hatlarla Limitsiz Paketi yeni abone alımına kapatılmıştır.
 • Hattınızla ilgili faturanıza yansıyacak olan vergilerin detayları için linkini tıklayınız.
"Esnafa Fırsat Kampanyası" Kapsamı ve Geçerlilik Detayları
 • Kampanya 19.10.2012 ile 31.01.2014 tarihleri arasında geçerlidir.
 • Numara taşıma veya yeni hat aktivasyon yoluyla Esnaf Menü Kurgusu’ndan faydalanan müşterilerimiz, 12 fatura dönemi boyunca  Esnafa Fırsat Kampanyası ile Esnaf  Menü Kurgusu‘nda kalacaklarına dair taahhütte bulunabilirler.
 • Taahhüt kapsamındaki aylık ücret indirimi taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle aylık sabit ücret üzerinden  uygulanmaya başlanacak ve 12 fatura dönemi boyunca geçerli olacaktır.  12  fatura döneminin bitiminden itibaren taahhütsüz aylık ücretler geçerli olacaktır. Faturaya yansıtılacak indirim tutarına KDV ve ÖİV dahildir.
 • Tarifeden taahhütlü aylık ücret ile yararlanmak için numara taşıma işleminin gerçekleşmesinin ardından ilk 60 gün içerisinde Avea Müşteri Hizmetleri, Kurumsal Teknoloji  Merkezleri ,  Avea İletişim Merkezleri veya SMS aracılığıyla taahhüt verilmesi gerekmektedir.
 • Tarifeye kayıt tarihlerinden itibaren ilk 60 gün içerisinde taahhüt vermeyen müşterilerimiz tarifeden taahhütsüz aylık ücret ile yararlanacaklardır.
 • Kampanyadan faydalanan aboneler  tercihlerine göre  ses paketlerinin ve/veya sms ve data içeren paketin taahhütlü fiyatlarından faydalanabileceklerdir.
 • Heryöne Dakika paketlerine ve sms+data paketlerine SMS aracılığıyla taahhüt vermek için SOZ SES yazıp 3763’e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir. Abone SMS göndererek taahhüt verdiğinde, dakika ve sms+data paketinden 12 ay boyunca faydalanmaya taahhhüt verir.
Ses Paketlerine Taahhüt için SOZSES --> 3763
100 SMS + 1 GB Paketi Üyelik için SMSDATA --> 3763
5000 SMS + Limitsiz İnternet Paketi Üyelik için BUYUKPAKET --> 3763

 • Esnafa Fırsat Kampanyası’na  ses paketleri için kayıt olan hatların, Esnaf Menü Tarifesi’ndeki daha yüksek ücretli bir ses paketine geçiş durumunda, hattın taahhüdü ve indirimi devam edecektir.
 • Cayma bedeli yansıtılmasını gerektiren taahhüdü bozan haller söz konusu olduğunda; abone kampanya ile kendisine sağlanan haklardan yararlanamayacak, seçmiş olduğu pakete ilişkin cayma bedeli; kampanya koşullarına aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır.
 • Kampanya kapsamında taahhüdü bulunan hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, kampanya kapsamındaki düşük sabit ücretli bir ses paketi  ile değiştirilmesi, sms ve data içeren paket içeren paketin iptali,  tarifesinin kampanya kapsamın dışındaki bir tarife ile değiştirilmesi de dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasıza geçirme/başka bir tarifeye geçiş işleminin yapıldığı dönem faturasına kampanyaya katılım tarihinden itibaren kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasıza geçirme/başka bir tarifeye geçiş tarihine kadar alınan indirim tutarlarının toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır.
 • SMS ve Data içeren paketlerden yararlanacağına dair Esnafa Fırsat Kampanyası kanalıyla taahhütte bulunmuş abonelerin, kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde paketinin iptal edilmesi, hattının haberleşmeye kapatılması veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, tarifesinin değiştirilmesi sebebiyle taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasıza geçirme/başka bir tarifeye geçiş işleminin yapıldığı dönem faturasına kampanyaya katılım tarihinden itibaren kapatma/kapatılma/devir/numara taşıma/faturasıza geçirme/başka bir tarifeye geçiş/pakte iptali tarihine kadar alınan indirim tutarlarının toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır.
SMS ve İnternet İçeren Paketlerle İlgili Detaylar
 • Esnaf Menü Kurgusu’ndan faydalanmış abonelerimiz “100 SMS+1 GB” paketi’nden veya “ 5000 SMS+ Limitsiz İnternet” paketinden  yararlanabilir.
 • 100 SMS+ 1 GB paketi kapsamında ayda 11* TL'ye (Esnafa Fırsat Kampanyası ile 12 ay boyunca geçerli taahhütlü fiyat) yurt için 1 GB cepten internet ve yurtiçi heryöne 100 SMS sunulmaktadır.
 • 5000 SMS+ Limitsiz internet kapsamında  ayda 20* TL'ye (Esnafa Fırsat Kampanyası ile 12 ay boyunca geçerli taahhütlü fiyat) yurt için  limitsiz internet ve yurtiçi heryöne 5000 SMS sunulmaktadır. 2 GB'ın üzerindeki kullanımlar için internet erişim hızı 128 Kbps'e inecektir.
Paket Adı Taahhütlü Aylık Ücret (*) Taahhütsüz Aylık Ücret (**)
100 SMS + 1 GB 11 TL 15 TL

 • Paket; Kurumsal Teknoloji Merkezleri, Avea İletişim Merkezleri ve Avea Müşteri Hizmetleri ve SMS aracılığıyla satın alınabilir.
 • SMS aracılığıyla 100 SMS+ 1 GB Data paketi satın almak için SMSDATA yazıp 3763'e ücretsiz SMS gönderilmesi yeterlidir. SMS aracılığıyla 5000 SMS + Limitsiz İnternet paketini satın almak içinse BUYUKPAKET yazıp 3763'e ücretsiz SMS gönderilmesi yeterlidir. SOZSES yazılarak 3763’e gönderildiğinde abone hem dakika hem seçilen sms + data paketinden 12 ay boyunca faydalanmaya taahhüt vererek; taahhütlü fiyatlardan faydalanır. Taahhüt süresi içinde, taahhüdü bozan haller durumunda, kampanya koşullarına aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan, cayma bedeli olarak AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır.
 • Paket kapsamında sunulan internet kullanım hizmeti sadece WAP APN ve İNTERNET APN üzerinden yapılacak kullanımları kapsamaktadır. MMS, Mobilvizyon ve Blackberry APN üzerinden yapılacak kullanımları kapsamamaktadır.
 • Bir fatura dönemi içerisinde paketten sadece bir kez satın alınabilir. Paket kapsamındaki internet ve SMS kullanım hakkı hattınıza tanımlandığında SMS ile bilgilendirme yapılır. Kullanım yapmak için bilgilendirme SMS'i beklemeniz gerekmektedir.
 • Paket, iptal edilmediği sürece her fatura döneminde otomatik olarak yenilenmektedir.
 • Paketten yararlanabilmekte olan tarifeler arasındaki geçişlerde paket aboneliği devam eder. Paketten yararlanamayan bir tarifeye geçiş yapıldığında paket aboneliği sonlandırılır ve  Esnaf Menü Tarifesi’ne geçiş yapılmadığı sürece  tekrar satın alınamaz.
 • Faturasız hatta geçiş durumunda paket aboneliği sonlanacak, paket kapsamında kalan internet ve SMS kullanım hakkı silinecektir.
 • Paket ücreti, fatura kesim tarihine kadar paketten yararlanılan gün sayısı ile orantılı olarak yansıtılacaktır.
Kalan Kullanım Sorgulama

Fatura döneminizde kalan konuşma sürenizi SES, kalan SMS miktarınızı SMS, kalan internet kullanım miktarınızı INTERNET yazıp 5555'e SMS göndererek ücretsiz öğrenebilirsiniz. Bu servis ses ve SMS kullanımları için 6 saat, internet kullanımları için 12 saat öncesinin bilgilerini içerir.

Ayrıca Sesli Yanıt sistemimiz 9333’ü ücretsiz arayarak da kalan SES / SMS / internet haklarınızı öğrenebilirsiniz.

Her Yöne Arama Kapsamı

Tarife kapsamında sunulan ses paketlerindeki dakikalar,  yurtiçi HerYöne ve Avusturya, İspanya, İsveç, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, Macaristan, Almanya, İtalya, İngiltere sabit hatlar yönüne geçerlidir.

Ücretlendirme Periyodu

Tarifenizdeki veya tarifenize ek olarak aldığınız yurtiçi konuşma paketlerinizdeki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 saniyedir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.

444'lü Aramalar

444 ile başlayan aramaların yurt içi ücretlendirmesi eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız var ise bu yönlerden düşer; eğer tarifenizde her yöne ya da sabit hat yönüne kullanım hakkınız yok ise tarifenizin sabit hat yönü dakika fiyatıyla ücretlendirilmektedir.

Yurt içinde Avea hatlarınızdan yaptığınız 500 ve 550 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları, görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için 550 Müşteri Hizmetleri' ni arayabilirsiniz.

59 TL/ Ay

59 TL/ Ay

59 TL/ Ay

59 TL/ Ay

Esnaf 5000

Esnaf 5000

Esnaf 5000

Esnaf 5000

Her Yöne5000 DkAvealı İşletmelerleSINIRSIZ!
Her Yöne5000 DkAvealı İşletmelerleSINIRSIZ!
Her Yöne5000 DkAvealı İşletmelerleSINIRSIZ!
Her Yöne5000 DkAvealı İşletmelerleSINIRSIZ!

Esnaf Menü'ye geçmek için bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.
Boş Bırakılamaz.
Boş Bırakılamaz.
İl :
İlçe :

İlginizi çekebilir

HTC Wildfire S

Akıllı Esnafa Akıllı Telefon Gerek!